Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Personel

Anna Handke
Dyrektor szkoły
Nauczyciel:
Historii
Wiedzy o Społeczeństwie
Podstaw przedsiębiorczości
Katarzyna Handke
Wicedyrektor
Nauczyciel:
Języka polskiego
Waldemar Handke
Nauczyciel:
Historii
Edukacji dla bezpieczeństwa
Filozofii
Wiedzy o Społeczeństwie
Stanisław Krystek
Nauczyciel:
Matematyki
Małgorzata Łaszczyńska
Nauczyciel:
Wychowania fizycznego
Rafał Rutkiewicz
Nauczyciel:
Geografii
Antoni Raburski
Nauczyciel:
Informatyki
Kamila Szymańska
Nauczyciel:
Języka niemieckiego
Dominika Klopsz
Nauczyciel:
Języka angielskiego
Izabela Marusza-Kinchadze
Nauczyciel:
Języka angielskiego
Anna Perszewska
Nauczyciel:
Matematyki
Anna Matuszewska
Nauczyciel:
Biologii
Iwona Ratajewska
Nauczyciel:
Języka rosyjskiego
Aneta Pawlak
Tyflopedagog
Małgorzata Herman
Nauczyciel:
Chemii
Anna Dudek
Nauczyciel:
Religii
Paulina Ciesielska-Schwarz
Logopeda/pedagog
Weronika Łapawa
Pracownik sekretariatu
Grażyna Cykman
Nauczyciel:
Fizyki