Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Anna Matuszewska

Nauczyciel:
Biologii