Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Małgorzata Herman

Nauczyciel:
Chemii