Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Grażyna Cykman

Nauczyciel:
Fizyki