Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Katarzyna Handke

Wicedyrektor
Nauczyciel:
Języka polskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, skończyła m.in. polonistykę, dziennikarstwo, a także psychologię, komunikację społeczną, oligofrenopedagogikę, diagnozę, rewalidację i terapię pedagogiczną, zarządzanie oświatą oraz grafikę komputerową. Od 2010 roku nauczyciel w Pierwszym Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym. Jej największa pasja to książki i praca z młodzieżą.