Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Anna Perszewska

Nauczyciel:
Matematyki