Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Anna Handke

Dyrektor szkoły
Nauczyciel:
Historii
Wiedzy o Społeczeństwie
Podstaw przedsiębiorczości

od 2004 roku dyrektor Pierwszego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, a od początku istnienia szkoły jej nauczyciel. To dzięki niej szkoła została ukierunkowana w stronę edukacji włączającej i pomocy osobom o specjalnych wymaganiach edukacyjnych. Wspaniały pedagog i wychowawca.