Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Iwona Ratajewska

Nauczyciel:
Języka rosyjskiego