Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Rafał Rutkiewicz

Nauczyciel:
Geografii

Na bezludną wyspę zabrałby ze sobą książkę i przewodnik turystyczny. W pracy nie zawsze szuka odnawialnych źródeł energii i nie kieruje się na azymut.