Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Waldemar Handke

Nauczyciel:
Historii
Edukacji dla bezpieczeństwa
Filozofii
Wiedzy o Społeczeństwie

dr hab. prof. Politechniki Koszalińskiej, historyk, politolog, archiwista. Autor książek i artykułów poświęconych historii najnowszej oraz zagadnień bezpieczeństwa. Założyciel Pierwszego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektor w latach 1995-2004.