Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Małgorzata Łaszczyńska

Nauczyciel:
Wychowania fizycznego