Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Dominika Klopsz

Nauczyciel:
Języka angielskiego

Ukończyła filologię angielską oraz studia z zakresu socjoterapii. Praca jest jej pasją, a każdy sukces ucznia, każde „małe zwycięstwo” jest dla niej motorem do dalszego działania.