Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • pomagamy wszystkim uczniom w rozwoju ich talentów
 • zapewniamy równość szans
 • uwzględniamy możliwości uczniów
 • stawiamy na wszechstronny rozwój
 • kształtujemy wrażliwość dzięki przywiązaniu do tradycyjnych wartości 
 • dajemy poczucie bezpieczeństwa
 • mamy doskonale wykwalifikowaną kadrę
 • urozmaicamy lekcje wychowania fizycznego (sala gimnastyczna, siłownia, lodowisko, kręgielnia)
 • organizujemy zajęcia rehabilitacyjne
 • wspieramy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tyflopedagog, logopeda, pedagog szkolny, psycholog
 • gwarantujemy podręczniki przez cztery lata nauki (bez dodatkowych opłat)
 • działamy w systemie jednozmianowym - lekcje odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.05
 • stawiamy na indywidualny rozwój - każdy uczeń wybiera przedmioty z zakresu rozszerzonego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

ZAPEWNIAMY DOSKONAŁE  WARUNKI  DO  NAUKI  WSZYSTKIM UCZNIOM,

RÓWNIEŻ  TYM  ZE  SZCZEGÓLNYMI  POTRZEBAMI  EDUKACYJNYMI

 

O Nas

Nasza kadra

Anna Handke
Dyrektor szkoły
Nauczyciel:
Historii
Wiedzy o Społeczeństwie
Podstaw przedsiębiorczości
Katarzyna Handke
Wicedyrektor
Nauczyciel:
Języka polskiego
Waldemar Handke
Nauczyciel:
Historii
Edukacji dla bezpieczeństwa
Filozofii
Wiedzy o Społeczeństwie
Stanisław Krystek
Nauczyciel:
Matematyki
Nabór do szkoły
Zapisz się już dzisiaj!

Wystarczy wypełnić druk podania oraz ankietę ucznia i wysłać na adres e-mail szkoły  pierwsze.prywatnelo@gmail.com

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz opłat w zakładce aktualności.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 OTWARTA!

Poniżej znajduje się plik do pobrania -> podanie i ankieta dla ucznia.

Aktualności

Regulamin rekrutacji 2024/2025
Z cyklu „spotkania z kulturą”