Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Aktualności - Promocja książki prof. Waldemara Handke

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszny Prawu Harcerskiemu”.

Dzisiejsza promocja książki prof. Waldemara Handke „Tajna Siódemka. Harcerska konspiracja w Lesznie”