Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego

Paulina Ciesielska-Schwarz

Logopeda/pedagog

Logopeda, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, mediator z ukierunkowaniem na mediacje rodzinne. W trakcie ciągłego doskonalenia zawodowego.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała poprzez liczne praktyki zawodowe, zarówno w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, jak i szkołach specjalnych oraz specjalistycznym ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, z zespołem Aspergera, autyzmem. Pełniła funkcję nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej.

W wolnych chwilach „mól książkowy” i kinomaniak.